Книга 29


10.ІХ.133(1997)г.
Латвия - Рига

КРИТЕРИИ ЗА МЕСТОЖИТЕЛСТВО4,30 сутринта. Вече повече от час в тази ранна Рижка сутрин се повтаря явление, типично и за други гостувания в чужбина, особено по на север, където поне 2-3 или повече планети от рождения миг на родените на юг влизат в други домове и се проявяват по съвършено друг начин. Така например, през 1992-1994 г. тук, в Рига се осъществиха лесно неща, невъзможни в България и даже в Москва или Киев. В Рига, ако трябва да бъдем по-конкретни, радиакалното Слънце в моя небомиг минава от ІІІ в ІV дом, Юпитер - от VІ в VІІ дом, и Нептун - от ІХ в Х дом. Още в първите дни от пребиваването през 1992 г. в Латвия, тези три астрологически факта се проявиха категорично: съвършено неразрешимият квартирен проблем в България, тук се превърна в лавина от предложения и реални възможности да се живее сам без наем (имаше дори 4-стаен апартамент); спорните и крайно противоречиви партньорства в родината тук се замениха с фантастични взаимоотношения не само по качество, но и количествено (оттук бяха оформени и изпратени до латвийци, руснаци и башкирци над 250 покани за гостуване в България!); перманентната нелегалност, непризнание и негативно отношение на повечето 

българи в България, както професионално, така и идейно, в Рига се превърнаха в масов интерес от страна на цели общества, на печата, радиото и телевизията и пр., без сам човек да се е стремил към това. За всички тия случаи и събития в споменатия период се говори подробно в предишни текстове и в дневниците от това време.
С идването, този път само за 10 дни, първоначалното ми намерение бе да не контактувам с никой, освен с двама или трима предани приятели-латвийци, които не прекъснаха връзката цели 5 години. Въпреки основното направление на Словото, Делото и Живота към славянството и Русия, според думите на Учителя и фактите, които ги потвърждават, оказа се на практика, че измежду стотиците руснаци, с които бяхме общували през последните 20-25 години, не остана нито един, който да може да се сравни със споменатите двама или трима латвийци по дълбочината, постоянството и верността, по интереса към идеите и действителното приятелство. Разбира се, угасването на руските контакти подобно на сламен пожар, в случая може да е въпрос на чиста случайност; но действително, до този момент писмата и поканите от руснаци, с които общуването преди 3-4 години бе така масово, бурно и емоционално, днес са сведени до нулата. Докато споменатите приятели от Латвия не престанаха нито за миг да поддържат тесни връзки с България - не само в добрите си спомени, но и с конкретни дела. Повтарям, това не е критика, може наистина да е случайно, но поведението на Латвия от началото на века до ден днешен е проверено: като се сравни 

числеността на народа ú с тази на големите страни като Русия, Англия, Франция, Германия или Америка и се види колко томове беседи на Учителя са публикувани в Латвия на латвийски и колко латвийци са прегърнали Учението на Учителя еднозначно, сериозно и в дълбочина, на практика. Докато в 200-милионна Русия досега е издаден само 1 том с беседи, и то в тираж 1000 екземпляра, така че могат да се направят някои изводи.
Това дълго предисловие е само за размисъл, но конкретната причина бе поредната безсънна нощ в Латвия след 5 години - нощ, в която се повтаря нещо нетипично и невъзможно за провеждане в България: спускането на програма за конкретна работа в тази страна, ако това бъде посрещнато със същата делова сериозност и същия мълчалив, но абсолютно предан ентусиазъм, както при първото гостуване на българи в Латвия.
Тук ще бъдат очертани някои конкретни проблеми и задачи, които биха могли да бъдат придвижени в Рига от днес нататък, а също и ще бъде зададен въпрос към Някого, с молба за отговор: наистина ли желанието ми за живот и работа в северна Русия или въобще в Русия е нереално, защото там още дълго ще има да ферментират процеси, които ще пречат на окончателния ú духовен избор и на това, което ние наричаме практическа преданост? Питам, понеже в един от последните контакти се даде направление Рила – Рига - Северна Русия.
Да се действа ли за по-дълго оставане в Латвия и докога - 

като се има предвид, че латвийският дух от край време вижда най на фокус Словото и Делото и предприема мерки за осъществяване на този свой най-висок вкус и избор на практика, а не само на думи или в спомените си? В други два или три много по-големи етноса се забелязват странни тенденции: монополизъм върху Словото и Делото, практическо ограничаване на тиражите, дейностите и числеността на интересуващите се, под претекст, че имало "избрани" хора с право да преценяват кой може да влезе в Братството и кой не може; кой може да бъде допуснат до Словото, до България, до Паневритмия и пр. - и кой още не бил готов, и т.н., и т.н. Както и определено комерсиална реализация на окултното и духовното, със силна тенденция към авторитарност и лидерство. Често ограничаването на масовия интерес към Учителя и Учението се дължи на поведението на хора, които, инак безкористни, започват да играят ролята на мистици и да заемат позата на ученици в контакт с Небето и Учителя, като сами искрено си вярват и не разбират, че са водени от духовете, особено когато се занимават с лечителство и пророкуване, с "откровения" за прераждания, съдби и пр. Ролята на такива вдъхновени, но самонадеяни приятели, има и положителни страни, но на практика откъсва хората от Братството и колективния живот и ги праща за зелен хайвер. Например, за някого най-голямото благословение в даден период е да носи строго определен скъпоценен камък, но му се казва, че трябва да го изхвърли, понеже бил вреден за него; на друг е определено да получи посвещение в строго фиксирани дати на строго определено място, макар и сред стотиците обитатели на лагера 

на 7-те езера на Рила, но той получава направление чрез "откровение" към съвършено друго място в планината (и то съвсем сам), за където се знае, че точно в тези дни и през този връх трябва да протекат нечисти енергии за изхвърляне в Космоса.
Наистина, не е лесно да се озапти медиумично-мисионерския нагон и човек отново да стане смирен последовател и ученик, способен да се учи, а не да направлява другите. Ето защо, верните на Духа (а не на духовете), у които се проявява вече години наред практическа преданост към Словото и Делото в оригинал, а не чрез самодейност, се оказаха повече латвийци. Затова пак задаваме въпроса: не е ли по-добре поне още 20-30 години да се работи в страна като Латвия, а не там, където хората много лесно идентифицират себе си със самия Христос или с Делото на Учителя, но са разигравани от духовете и сами объркват много души около себе си, с доста непредвидими последствия? На практика - разгонвайки по-дълбоките и по-интелигентните хора  и отклонявайки народа си и народите от пряко и масово изучаване на Словото и Делото в оригинал.
В момента тук се очертават няколко конкретни неща, които биха могли да бъдат придвижени:

1. Коренна преработка на касетите и песните на Учителя, които записахме в Рига преди 3 год., с обяснение и превод на всяка песен на руски език:
а. Замяна на песните, изпълнени от други певци, почти из-

цяло с изпълненията на Симеон Симеонов;
б. Превод на обясненията от голямата песнарка към тия песни, които са необхванати в досегашните 2 касети х 90 мин. (или 3 х 60);
в. Нов запис на коментарите с превод на руски и на латвийски, този път с добра техника, ако може и на диск с цифров запис (ако е съгласен А.П.)
г. Да се сондира срочно Симеон Симеонов съгласен ли е такъв диск да се презаписва и разпространява безплатно. Ако не е, да търсим други певци, които ще са съгласни;
2. Презапис на СД с портретите на Учителя (да се вземе от С. и да се даде за презапис на А.П.).
3. Снабдяване с новите и старите преводи на беседи на латвийски език и със съответните оригинали на български. Проверка на тези преводи, бележки за верността им и извадки на по-силните мисли;
4. Снабдяване с публикуваните и непубликуваните преводи на беседи на руски език. Проверка и бележки за верността на превода.
5. Подготвяне на билингва, трилингва и панлингва извадки от беседите за предпечатна компютърна подготовка на картички с образа на Учителя и други художествени изображения. Сондиране на хората за периодично издаване на такива поредни картички, които да се разпространяват безплатно или по абонаментна система. Основаване на читалня и библиотека.

6. План за систематични преводи и помощни издания за изучаване на беседите в оригинал от чужденци;
7. Нов СД с всички досегашни оригинални снимки с Учителя (И. от Варна) и нови цветни СД с техни варианти; СД с най-хубавите снимки;
8. Органист и други инструменталисти за записи на песните и музиката на Учителя;
9. Опит за НОК, ООК, МОК и Орфически (Евродоров) клас в Латвия и в Русия, според Програмата на Школата;
10 . Преводи на осиянията;
11. Организиране на домашни и други изложби със снимки и картини от приятели;
12. Издаване на библиотека "Прекрасни Чудаци" - билингва, трилингва и панлингва, включително аудиосерии;
13. Кино-видео студия за реализация на библиотека "Прекрасни чудаци";
14. Поетически рецитали, художествено четене, импровизации, концерти, основаване на драмсъстав и театър с изпълнения на различни езици; сътрудничество със съидейници и сродни екологични и хуманитарни организации. Основаване на първите селища. Музика, поезия, изкуства, архитектура и дизайн в духа на тази идея.
 15. Курсове по паневритмия, интегралика, пентаграмика, астрология, хирология, кабала, нумерология, френология, словометрия с краснопис и др.;
16. Възстановяване на движението "Матриадóр" (на територията на Латвия - под покровителството на древнолатвийската Богиня Мàра) за подобряване бита и културата на 

Избора, Зачатието, Бременността, Кърменето, Майчинството, Детството и Юношеството - в духа на Учението на Учителя и на осиянията.
17. Организиране на международно дружество за безплатно гостуване и пътуване на участници в 5-те направления на Пентагралния Принцип (Слово, Майчинство, Култура, Наука и Братство) - чрез анкети и тестове с компютърна обработка по синастрии, съвместимости, сродни идеали, интереси и пр. Бюро за маршрути по веригите на сродните души и хората със сродни интереси във всички благородни сфери на духовната култура, включително по всички планини и места по света, където има центрове на Бялото Братство, на Агарта и на Космоса.
18. Други дейности, които биха предложили приятели и съмишленици от Латвия.

7,00 ч.
- Както виждате, Рига ви посрещна с мощни дъги и гръмотевици... Мълниите, които проечаха току-що на няколко десетки метра от тук и "разпяха" всички аларми, са поздрав от вашите "братовчеди", които искат да ви кажат: "Внимавайте, ние сме будни и знаем къде сте! Нямаме сметка от Слово, което тече, от Дело извън нашия контрол и от Живот с Троен Ритъм. Няма такава сила, която може да ни се съпротиви! Няма да допуснем нито в Русия, нито в 

Латвия, нито където и да е нещо, което да не се продава, манипулира и жонглира".
На братовчедите ние отговаряме: и за най-голямата ви гръмотевица или магическа стрела, ние ще ви платим само с любов. Ако приемете тази любов – спасени сте; ако не я приемете, нямате късмет и този път. Сега съдбата на Израел, Русия и Латвия зависи само от вас; само от всички ония юдеи, руси и латвийци, които биха желали декември да бъде милостив към тях и имуществото им.
Вие разиграхте мълниите, но ние посрещнахме гостите с нашия Троен Завет в Небесата. Такава защита е непробиваема! И наистина, нито гостите, нито рижани са виждали такава дебела дъга през живота си. С другите две дъги точно по пътя на идващите, ние казваме: Добре дошли - и не се страхувайте от нищо! Не се страхувайте от стрелата, която лети денем и от мор, който ходи в тъмнина; нито от погибел, която поразява сред пладнина. Не се бойте от отсъствие; не се бойте от прекалено присъствие; не унивайте поради човешкото безразличие, не скърбете от прекалена привързаност.
Всичко, което Бог е приготвил за ония, които Го обичат и любят, ще се превърне за добро! Дори и ония, които не Го любят - които търсят Царството, Силата и Славата за себе си, - и те ще бъдат простени от Бога, ако се покаят.
Все още имате шанс да дарите на ближния и на Словото пълна свобода. И като дарите на ближния, на Словото и на Делото всичко онова, което те искат, а не което вие искате или си въобразявате, че искат - тогава сам Бог на Силите ще изпълни и вашите желания. Всички Божествени, ангелски и лични желания ще бъдат удовлетворени, когато отвърнете на Словото и Делото с любов. А любов значи не само недирене на своето право, но и недирене правото на Истината. Правото на Истината отстоява сàмо сам Бог; останалите същества могат да живеят само в Любовта и Мъдростта. Като раздават Любов и Мъдрост без да ги ограничават и продават, децата на Бога си остават безсмъртни.
Сега и на вас казвам: народът, мястото, страната, където ще се разпространи най-добре Словото и ще възлязат на трон Делото и Живота, още не са се появили пред лицето на Господа. Достатъчно е да се появят трима, които да спазват Тройния Ритъм - и народът на Господа ще тръгне по Небето и по Земята! Когато станат шест, този народ ще пусне корени. Ако пък някога станат 12 - такава страна ще цъфне и ще завърже плода на безсмъртието.
Ето защо, не организирайте. Онова, което не идва самó, то самó си изгнива. Истинското се появява навсякъде.
Сега почивайте и не се напъвайте за нищо. Паневритмия, молитви, класове, издания  - всичко това е хубаво, но то не говори за любовта. Човекът на любовта и денем, и нощем живее с Учителя си в сърцето. И денем, и нощем той търси и намира ония, които също са намерили Учителя си. Ако се срещате с някого насън, има смисъл да се срещате и външно. Срещате ли се с някого физически, но нощем не пребивавате с него в Небето и Школата, считайте тази връзка за фалирала.
Останете там, където ви дават на всички.     7,4

СЪДЪРЖАНИЕ
/