Книга 6
 
ИМЕ И СЪДБА
ЖЛО / ДН

          Aко останеш със сегашната си фамилия, ще имаш повече победи, но по-малко приятели и здраве, т.е. по-къс живот. Приемеш ли по-духовното, ще станеш по-добър, по-здрав и необвързан – следова-телно, ще живееш повече. Ти си наследник и на двете качества, но първото ти е достатъчно, то си е дало маята. Чистотата ти ще се опетни, ако тръгнеш по пътя на дипломацията или търговията, но поемеш ли по живия път на културата, помагайки на делото на Людмила, ще имаш перспективи най-светли. Утвърдиш ли се в другите области, пак можеш да вършиш добро, но с опасност за самия теб.

СЪДЪРЖАНИЕ
/