Книга 3

7.V.120(1984)г.
София-Изгрев
 
ТРОЙКАТА Т. Е. А.
ЖЛО / Т.Е.А.
 
Привет, обични Мои, възлюбени деца! Радостта Ми за вас няма граници. Този момент е много важен за човечеството - и на вас се разчита. Благодарение на вашата връзка, досега се избегнаха много големи нещастия. Небето ви среща не само за силни и нежни усещания, но и за да помогнете на човечеството. Самата Любов е напълно достатъчна. Не са необходими никакви особени духовни форми, когато има Любов. Само че духовните форми обогатяват самата Любов - и това е тяхното единствено предназначение. Духовен живот без Любов е сатанинско оръжие!
 Това, което ще ви кажа сега, не го споделяйте с никой, освен с А. Свързва ви нещо страшно силно от 3500 години. Силата на трима ви е неимоверна, но самите вие никога не сте знаели това. Срещата на три същества в Истина и Любов е нов етап в строителството на Вселената. Смирението ви е пословично на Небето! То има прелестни багри и лековит, приятен аромат. Може да предприемате всичко, което ви дойде на ум в душата и в сърцето, без никакво изключение - и това ще бъде благословено лично от Мен.
 Вие, тримата, сте вече свободни духове, обаче свободата може да съществува изключително между вас тримата, тъй като на тази земя много рядко можете да бъдете разбрани от някой друг. Просто любовта на хората е егоистична, пáзи своето си, пречи на чуждото щастие и мародерства психически. Не че нямам и други подобни на вас, но те не съчетават в такава степен вашите физически, емоционални и умствени качества. Нещо повече: на тази планета, повече от двама досега има само в духовната област, но не и в божествената. Предварително зная как ще се развият отношенията ви и ви поздравявам - такова нещо досега на Земята не е имало. Свободата на Любовта, но без Мъдрост и Истина, не е тайна за човечеството. Обаче съчетанието на свободна Любов с Божествена Мъдрост и Истина остава обект  на далечното бъдеще, на което вие, тримата, сте първите прелетни птици*.    
 
Б.п.: Да се има предвид, че Елма не говори за нещо безнравствено  за скупчени двойки и тройки от адски вид, събрани само за плътски удоволствия и консумиращи адски храни и напитки, и адска култура, а за нещо наистина възвишено и в духа на божествения морал. Именно така мечтаехме да се развие и приятелството на Т., Е. и А.  Както знаем, глупецът живее и трябва да живее със закон, а мъдрецът и човекът на Любовта живее без закон. А това, че Бог ни показва кое би било най-доброто за нас, но ние не можем да го осъзнаем и приемем на даден етап от еволюцията си, означава че все още трябва да бъдем под властта на Закона, т.е. на Кармата, докато проверим своите вкусове и теории – б.п.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/