Книга 10

24.І.123(1987)г.
София-Изгрев
 
БОГОВЕ–МУХОМОРКИ
ЖЛО / “М”, “С”
 
            Грамадно количество духовно гладни днес общуват с егрегори, а не с истински богове и с Бога. Ходят по всички известни храмове, ашрами, школи, медитации, курсове и пр., но не подозират какви ще бъдат резултатите. Не знаят, че повечето от платените и известните имена днес и даже “безкористните” тщеславни фанатици са хора само външно, а вътрешно изглеждат съвсем другояче. Данте ги е описал подробно, Йероним Бош ги изобразява; разконспирира ги и съвременният руски мистик и ясновидец Даниил Андреев – нарича ги “урицраори” (в знаменитата си книга “Роза мира”). По подобен начин изглеждат и така наречените “домашни чудовища” във всеки дом, образувани от постоянното и продъжително смесване на аурите на едни и същи хора. Те са допуснати от Бога и от от ада, за да смучат енергията ни и да ни разболяват и състаряват – да разубеждават света, че такова съжителство е нещо морално и нормално.
 
 
            - Когато магнетофоните и машините не издържат, грешка ли е? (пита М.)
          - Със С. ти направù опит, който никоя жена не е издържала [за такава кауза] досега на земята: трепетно подчинение и преданост. Снемане на всичките му болки с благостта на ангелите. Сопреживей страданията му още веднъж, защото в това свято нещо, що върши той на земята, трябва сопричастие. Ако той стана мухоморка - някога, преди 100 хиляди години, - то е за да виреете вие, "благонравните" печурки и сърненки... Отровните гъби складирват [в себе си] стотици закъсали психики, за да се разведри пространството, та да могат да дишат душите ви. Като порежете отровна гъба с ножа на сърцето или езика си, смъртта ви е неизбежна - отравяте се; ала поливате ли отровната гъба, възхищавате ли й се, проумявате ли нейната велика драма, ще видите, всъщност, колко Божествена е нейната красота.
          С това не те обвързвам с него навеки, но казвам: отровните приятели не са отровни, а са отровени [изровени]. Отровù [изровù] и ти от тлъстия чернозем на България това безценно съкровище; ако потрябва - и с пръсти дори; дори с кръв под ноктите отстрани отвръх него плътните маси тъмнота и отчаяние - и ще видиш какво съм скрил за вас под камáрата на вековете.
           Аз повече няма да отговарям отвънка, но ще подтикна С. да те пуска при тях, когато се отлее ролята му на безумно страдащ и яростен. Той не е нито бракуван още, нито вандал, та да не разбере, че имаш и други близки. Поеми сега пълно останалото - това е не само за него, но и за теб, и за Словото.
          Няма да му даваш това осияние, макар че много топло се изказвам за него. Той не трябва да помисли, че ти изпълняваш задача. Ако можеш, ако го обичаш, стори туй за него! Ако не появи пропукване, съмнение, отчаяние – постави му ребром въпроса и предупреди, че ще изчезнеш завинаги от полето на София, понеже и ти си човек и не могат да те третират като парцал.
           Сега се озърнете за времето, понеже ви моля, ако сега поне имате сила, да прослушате [записите за] още три йерархии.
 
          Коментар: Пътят към безсмъртието препоръчва да подражаваме на безсмъртните из цялата Свободна Вселена, които живеят Словото. След като ние не сме способни да го живеем, остават някои от методите за "изкуствено дишане" на монадата ни, за да сме все пак живи, макар и в каталепсия. Подражавайки на другите, ние си представяме че "живеем", но от космична гледна точка сме в дълбоко безсъзнание, макар и да се мърдаме, да приказваме и да приличаме на живи и нормални. В такива случаи, един от най-ефективните методи да не се парализираме напълно е да се чете на глас или да се слуша Слово Божие, дори чрез аудиозаписи. С импровизиране, преразказване и четене се постига едно, а чрез механика и техника – друго, но и аудиозаписите са форма на работа. Тя променя мюонната вселена. Чрез това се извършват радио-предавания в цялото Битие, които стигат до грамадна космическа аудитория и така се спасява животът на много същества с искра Божия, понеже дори и богове изпадат в каталепсия, ако нямат достъп до Словото.
             Ето тайната: като последно творение на Бога, човекът, особено човекът на планетата Земя, единствена в Трите Вселени по производството на "мая за абсурд", е единственото същество във всемира, което може да чува и приема Словото Божие в най-чист вид и в неограничени количества, без да изгори. Истинският човек или поне духът му е "богоравен". Но ние сме още начинаещи, не сме Човеци в пълния смисъл на думата, затова нямаме понятие и импулс да живеем Словото – да спазваме спонтанно и съзнателно Тройния Ритъм и да провеждаме Тройновселенските Токове. Поради липсата на Разпознаване, на Космически Вкус и Космична Преданост, ние живеем само на едно или на две полета, а не на всички едновременно. Избираме си мотивации, вкусове, ценностни ориентации и същества без монада или със замъждяла искра Божия. Измежду две или повече възможности и личности, автоматично избираме по-некачествената (представяйки си я за качествена). Обменяйки се именно с такива или общувайки с по-напреднали хора само на едно или две полета, а не на всички, ние извършваме несъзнателно предателство, от което следват космически и земни катастрофи и нещастия. Това е нещо прекалено сериозно и отговорно. Дори и зачатията и раждането на същества от такива криминални интимности да са невеществени (така наречените "магнитни овоиди"), ние фактически плодим злото и ада във вселената.
            Фалшивите моралисти, аскети и "светци", които са повярвали на някоя адска духовна система че не бивало да има обмен и на физическото поле, са също предатели, защото те се обменят, без да знаят, с дяволи и елементали от още по-пагубно естество. Почти същата вина и катастрофа се наблюдава и при двойките сродни души, дори и да са с монада, когато си свиват гнезденца по симпатии, отхвърляйки изцяло Поръченията и Импулсите Божии. Адските религии и морални системи са бронирани фанатично срещу мисълта за "отклонение", тъй като изпълнението на Волята Божия и Божия Импулс би лишило егрегорите, които ги смучат, от токсичната материя и енергия, с която те се хранят. Тогава именно се налага включването на паднали алохими, пострадали по причина именно на егоистичните илухими, не пожелали да проявяват Любовта като Воля Божия. Падналите илухими са червиви от самодейни представи и фантазии за “Воля Божия” или от моновалетни фиксации в избран обект, във фалшиви правила. Тогава Бог не пречи на алохимите (асурите), станали не по своя вина хищници, да изнудват, разкъсват или изнасилват и даже да избиват "почтените" илухими (сурите). Това засега е единственият начин да протече грамадната енергия на Неличната Космична Енергия и да стават по-малко войни, епидемии и природни бедствия. Тази тайна не е известна почти никому – не само на земята. В нормалната вселена това става чрез истински отклик на Волята Божия - в настоящия миг и към тези, които Бог ни праща. Инферналните религии и идеологии внушават на непълноценните същества, че вкусовете и "тръпките" им са нравствени, след като са оправдани от егоизма или от каноните на пъкъла. Всичко това е маскирано зад религиозни, родови и плебейски парадигми. Цялата огнева мощ на враговете ни и до днес е насочена към морализъм или развращаване, само и само да не се обменяме по волята Божия, а чрез заразена лична воля и пълна самодейност. Изпълняване на Волята Божия обаче в никой случай не е изпълняване на "комсомолско поръчение" със стиснати зъби, а пламенно самоотдаване с неизразимо щастие и екстаз, понеже нивото на еволюция води до пълно съвпадение на Волята Божия с личния вкус и избор. Бог не иска от нас друго. Но не ни и освобождава от последствията, ако сме заразени.
            Този коментар тук сумира голямо количество разяснения от Словото Божие в беседите на Учителя до средата на миналия век и в осиянията на Елма. Въпреки че по принцип не е уместно, в случая се разрешава да се изясни, се Словото днес продължава работата си чрез коментари на класическо Слово и чрез писма и разговори, но най-вече чрез живи събития, с намесата на Вечното Присъствие. Това са устни предупреждения, назидания, спасения, изцеления, полети, "чудеса", изпълняване на заветни мечти и копнежи.
            На въпроса: "А не е ли опасно сега  разкриването на тази тайна и напомнянето за последната стратегия на Словото?" Елма отговаря, че не е. Това ще стигне само до избраните, които осъзнават къде живее в момента Словото и затова го изучават с предимство, вдъхновено, проучвайки го последователно и методично или от игла до конец, или по системата на интуитивния избор. По първия начин неизбежно все някой някога да стигне до тази истина и ще има шанс да съкрати еволюцията си поне с 25 хиляди години, посвещавайки се на разпространение на Словото. По втория начин някой може да попадне на тази тайна веднага. Така той ще прекрати с денгубите си по търговски и сценични самодейности (собствени или на имитанти) и с помайванията по илюзии за лично "уреждане" в “живота”, със съмнително чувство за дълг към смъртни. Той ще стане истински сътрудник на Господа. Поради липсата на такива в момента, освен двама души и поради неизпълнението на настоятелните призиви на Баща ни вече повече от един век да разпространим спасителното Му Слово нашироко и незабавно, Той взема ново решение.  (Думата “незабавно” тук сама се уголеми и се изписа в червено!). Щом като няма и помен от хора, с които да го разпространяваме и живеем, Бог не възлага вече надежди на "избраните" и ги оставя на доизживяване. Казва, че отново предава Словото в ръцете на крадци и продавачи. Възстановява тази Своя изпитана стратегия за разпространение на Словото от хиляди години насам, тъй като користта не е безотговорна и мързелива като нас.(11.6.2008 г., 9:24:18).
        За предупреждение и назидание, но и за потвърждение на горните думи, Небето отново допуска да бъдат крадени и публикувани боговдъхновени текстове. Това ще се случи и с осиянията на Елма. Плагиати, коментатори, фалшификатори и формени крадци с удоволствие ще се подписват под тях със собствените си имена или ще си взимат печалбите без никакво притеснение.
            Днес се наблюдава и друго явлениепродаването и разпространяването на текстове и книги, които биват наричани “холизации”, без да са такива. Но тези хора не са виновни – те просто не знаят разликата. Не им е известно, че Словото Божие - беседите и лекциите на Беинса Дуно, единенията, осиянията, холизациите на Елма и пр., - имат десетки строго определени, фундаментални разлики от почти всичко познато досега в религията, окултизма и мистицизма. За разлика от други хора обаче, те оценяват високо истинските холизации и затова им харесва да използват авторитета на тази дума за собствените си дейности и произведения.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/