Книга 10

3.ІІІ.124(1988)г.
София - Изгрев

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗВАМЕ ОТ РАДИАЦИЯТА?


 22,20 ч.
Отговори се, че радиацията поразява само физическото и астралното тяло, които са смъртни, и поради това не е фатална. Нейната огромна роля е в това, че лекува болести на атмическото и будическото тяло; контрира най-успешно, например, самомнението и самоупованието, породени от професионални успехи. Тези две изчадия на гордостта могат да се парират (неутрализират) в момента само чрез радиацията. Както всяка болест лекува даден душевен или духовен недъг, така е и с радиацията. Когато Бог допусне цяла планета да се взриви чрез ядрена война, Той ликвидира за миг гангрената на сатанинското професионално самоупование. Почти всички професии са в пъклено несъответствие с небесния план, а самочувствието и самоупованието на съвременния човек са стигнали до най-опасни размери!
Физически средства за намаляване на въздействието на радиацията: обтриване на тялото с розова вода поне веднъж седмично; греене на ранно слънце (до 10 часа сутр.) на голо тяло; интимен контакт между мъжа и жената в планините.

 - Ами децата? Какви професионални амбиции у тях?

- И Аз имам деца! Танто за танто. Кой яде Моите агънца, пиленца, теленца и пр.?!

СЪДЪРЖАНИЕ
/