Книга 12

30.ІІІ.125(1989)г.
София-Изгрев

ПРЪВ ПОМОЩНИК НА СПАРТАК
ЖЛО / ЦБ


Спартак със свой приятел
19,50-20,00ч.
            Расте силно нов человек от него. Прекрасно ще постъпите, ако се погрижите за него, но внимавайте с въвеждането – той обича дела, само дела! Приказ­ките за него са нула. Преди беше пръв помощник на Спартак; взе участие във Френската революция, а преди 7 века бе в една мощна средновековна окултна школа. Ако не намерите начин да го поемете, той ще рухне напълно само до още 2 години, понеже е от овитринен тип. За препоръчване е също да го заведе на видео.
            -  Масаж бива ли?
          - Иска ли питане! Ако казах, че трябва да се зани­маваш с вегетарианци и въздържатели, нямам предвид огромните изключения. На даден етап той ще стане по-ревностен от всички вас. Но не може да стане без подкрепа.
            - Каква помощ тогава?
          - На първо време здравна, ако се получи ефект, а в това не се съмнявам. Той сам ще почне да пита и тогава ще му “подпалите чергата”...

Катарите – най-мощната средновековна ерес

Пояснение: Цецо Бароков беше най-способният от механиците в тролейбусно депо “Искър” – прекрасен приятел, абсолютно честен и доблестен млад човек и железен практик. Елимна бе помолена да се погрижи за него с масажи и с въздействие да си припомни нивото и мисията си от миналите животи.

СЪДЪРЖАНИЕ
/