Книга 15

21.ІХ.126(1990)г.
София - Изгрев

ПО-ВИСОКА ОТ ХРИСТА

ЖЛО / Ноинна


            (Недоумението от темата и заглавието беше голямо, но в осиянието това се доказва по един удивителен и неочакван начин. Въпреки че Елма (Христос) е не само Син, но и Баща и Майка "по съвместителство", тук Той ни подсеща да не заб­равяме Коя е по-голяма от Него и в кои същества има све­щена частица от Нея, поради което заслужават подобава­щото обожание, преклонение и уважение. Ако Той говори и за най-нищожното същество, че в него има нещо по-високо от Христа, това е не самото то, а именно Майката в него. Въпреки че Синът е равнобожествен и едно с Бога, Той никога не забравя Родителите Си и умее да се поставя в смирено положение - под тях. В противен случай не би бил Синът, "а някой пъклен предтавител", както обяснява Елма на едно място – б.п.)

19,00ч.
            Зададен е въпрос за събитията през последните дни.
          - Сценарият на Сатаната тежи неизменно с без­бройните си токове от егоизъм. Всяко същество на Земята, почти без изключение, се възвръща към този сценарий със скоростта на любовта към себе си, а тази скорост е неимоверна.
          Когато някой се опита да тръгне по нов път, всички наоколо се надигат с неистов вой и плач или страшен душевен садизъм, за да попречат. Повярва­лите в Новото са като хартийки, които се превиват от вятъра и много лесно се отказват от своите светли намерения.
          Когато сърцето – старата Ева – намери тери­тория и "близки", то не позволява разширяване на Христовата верига, понеже е засмукало кокала самò. Тази най-древна трагедия се повтаря ежесекундно на земята - и разпъването на Учителя е актуално всяка секунда. Когато вие отблъснете възможността за нов тип отношения, за повече души в дома и сърцето си, вие забивате нов ръждив перон в дланите на Онзи, Който още не е слязъл от кръста! Когато ис­кате да наложите своята воля, та да тръгне всичко по старому, тъй както светът иска, вие ставате съучастници на Рим и кървави палачи на Невинния.
           Той плаче постоянно, денонощно! Той се раз­дира от ужасяващи болки и сподавя неистови викове всяка милионна част от секундата поради милио­ните удари на брутални създания, които търсят своето право и отказват правото на другите. Просто невъзможно е адът да не се надигне с всич­ките си ненаситни гърла и разкъсващи зъби, когато някой е решил да слезе от сцената и да скъса сцена­рия.
          “Трети” не значи някой, който да спи с други двама в някаква къща или в някаква стая. "Третият" е онзи, който решава да постави точка на своя егои­зъм и на своето самомнение - и на понятията, които го правят неотстъпчив и придирчив.
          С този опит и с провала от няколко дни се на­нася удар на приятелите от веригата и цялото чо­вечество. Провалът на идеята за редуване по къ­щите и в грижите за децата е провал на основното – това, което е ядката на Божественото Учение. Всеки трябва да има по една стая – самостоятелна, - където да е напълно защитен от контакти, когато се нуждае от това. Същевременно, във всеки брат­ски дом трябва да има по една стая, в която, по ред и по жребий, могат да остават двама души за опреде­лени срокове - от няколко часа до няколко седмици или месеци. Трябва да има най-разкошна квартира, етаж или къща за всяка бременна, за млечната майка, за майката с малки дечица. Трябва да имате стая за гости от провинцията или от чужбина. Чак тогава можете да правите опити да си доставяте радостта да живеете по повече в една обща стая или квартира, обща къща. Същевременно, всички ще участват в разпределянето на грижите по дома, градината, храната, децата и пр. Това е новият сценарий, това е моделът, това е Новото Човечес­тво – Новото Небе и Новата Земя, за които съм ви говорил! Същевременно, няма да се задържате в една къща повече от седем години - това е най-дългият срок. Някои ще остават по една година и ще се смèнят по ред и по жребий, някои - по три години, а ще има смяна и през месец, и даже през седмица. Ей така ще се въртите из къщите; пък който не иска, на­пълно свободен е да си живее, както са си живели хо­рата досега - да остарява и да се разболява, да се "устройва" и окопава, да подлудява и се изражда. Ня­мам път за такива! Пътят Ми за тях е затворен на­веки! Пред тях съм сложил една тежка бариера, на­речена гробища - и съм ги парализирал от страх и безпокойство, та дано по-скоро напуснат тая пла­нета и престанат да тормозят децата Ми!
          Вампирът не може да понася смяна на аури, въп­реки че има и "обратни вампири". Само че тия, "об­ратните" не се наричат вече "вампири", нито "сму­качи", а са “опронти” – вълци, удушващи цели стада от невинни. И за тях си имам усмирителна ризница, но там нещата са други. Тях ги превръщам в скали и камъни, в дълговечни метали, за да се научат да стоят на едно място. Вампирите ги превръщам в реки и течности, в облаци, в пáри и звездни огньове, за да се отучат да смучат и да живеят дълго в една форма.
          Сега и на вас казвам: вашата стратегия не трябва да разчита на никого. Вашата сила седи в упованието на Бога и на себе си. Вашата най-малка програма трябва да бъде програмата на самотника, програмата на самотната майка, която се е нагър­била с отглеждането на 15 деца - най-малко... Такива майки бяха вашите баби и прабаби, а те са нещо по­вече пред очите на Господа, отколкото всички окул­тни и светски хайлази от всички сегашни позорища. Една такава велика майка кърмеше, миеше, обли­чаше, переше и кърпеше, възпитаваше и правеше хора от най-малко дузина човеци, без да разчита на никого, дори на мъжа си! Родилата детето - Бога в следващата Му форма на земята – с това се започва науката за живота на природно равнище! И ако й ос­танат три секунди от денонощието, за да се прекръсти поне два пъти – стига й... Това са нейните публикации, църкви и университети, това са ней­ните театри, файтони и "тънки стратегии"... Нея Господ целува на Небето право в устата или я държи отдясно на себе си, понеже отдясно се намира по-високото. А Майката - дори когато е гнида и кърлеж, - е с нещо малко по-високо дори и от Христа, понеже се родее с Небесната!
          Само Аз съм с теб - и с ония, които си помръд­ват пръста да наредят програма за общи порядки и доброволни замествания. Мир и любов ти желая - и повече там няма да стъпиш, понеже мястото е осквернено! Осквернено отвсякъде! Ако останеш, хазяи­нът ще умре от тежка болест, понеже повдигна на­ема; приятелите един по един ще се разбягат и ще получат космични обгаряния; а ония, които не могат да търпят повече от един или двама от себе си в къщата, ще се наложи да тръгнат по психиатрии.
           Казах!
          - А къде ще спя, тогава, тази вечер?
          - В Мария (Роза-Мария П.) - с децата заедно!

СЪДЪРЖАНИЕ
/