Книга 16

Ноинна от малка е по сцените...
7.ІV.127(1991)г.
Йулма (Родопа)

ВЕСЕЛИЯТ ЕЛМА
7,48 ч.
            - Защо ме боли костта на крака под коляното? Кои са тия, дебелите с малките глави, които виждам в Родопите?..

- Плутон квадратира чувствителни точки от твоя Водолей. В Родопите Плутон действа до 1800 пъти по-силно, отколкото на други места, тъй като подземното царство на Хадес под Йулма е "показнò" и тук адът привлича Плутоновите енергии в целия им тъмен спектър. В Алпите ще търсите светлия. Ако не беше уравновесяващата сила на Селена, тук отдавна да сте измрели! Под кората на Земята е магмата – Плутоновото царство, - но там има едно доста солидно разстояние с газова атмосфера, в която дишат съществата от тази зона. Там наистина има изтезания и мъчения, и сондажите на повече от 12 км. могат да ви поднесат големи изненади. Възстановяването на контакта с невидимия свят и космоса, което започна, не изключва и познание за ада. Човечеството трябва да знае къде отиват месоядците, властниците, насилниците, печалбарите и тщеславните.
Тъй като Плутон тук е силен, а е силен в момента и астрологически, удря в зоната под коленете. Онова обяснение обаче си остава вярно: въпросът е, първи ли ще е театърът в живота ти, или първо ще е Братството... (Тук вече се обръща към Д.)
Има ли опасност да оставя Братството на второ  място?
            - По-голям театър от Братството не знам, тъй че бъди спокойна... Тъй като си душа с висок идеал и търсиш истинскотоБратство, то намерù го там и създай го там, където хората наистина се изповядват (думата в ръкописа е "изпотяват", но и двете не са сигурни – б.п.). Ако сцената е това място – по-силно ще присъства Бялото Братство на сцената, отколкото във вашите "сценки" и еднократни жестове на послушание...
- Как да се облекчават болките в краката, ако се появят пак?
            - Напръскай краката си с изворна вода, в утринен лунен час. Тогава Хадес ще е безсилен. Психически таблетки: да не се безпокоиш за нищо. Още ти трепери сърцето - въпреки лъвския скок, който направи!... Пълна безпаметност при пълна активност – ето рецептата!
Н. – Какво представлява пентагралната чакра?
          - За нея вече съм говорил:  тя се върти по вертикална ос по цялото тяло, с връх хипофизата. В някои се издига дори над главата, но това е предвестник на престолната хексаграма.
Таня: – За разпространение на Словото в Русия и моята роля?...
(Тук вероятно някой я е прекъснал, за да пита й той нещо. Затова Елма не иска да отговори, понеже се бил обадил “Руският светия” преди “Руската праведница”...Не е ясно какво по-точно иска да каже и не Го попитахме. Може да е бил Емил, понеже и той е с руски произход по баща).
          Емил: – Какво ми предстои?

            - Предстои ти следване – даже и да не искаш. Това е много важно, понеже ти имаш роля за обединение на славянството. Ти си Ондарев – един от видните руски славянофили - и сега ще си продължиш делото за обединение на славянството и славянските сили. Освен голямата си дейност, ще основеш и дружество на славянските студенти. Ще ги срещнеш почти всичките по време на следването, така че... посмей да не следваш!... Плувай свободно в науката, забрави скуката (печеленето на пари)! Твоят мерник трябва да бъде много по-висок. Ниският мерник е от добро сърце, но така ще се смеят десетки, а ще плачат хиляди. Така че, помисли си какво точно значи "милост". Виждам те на бели кораби, с бели дрехи и бели около тебе... много рокли...
 (Е. не пое пътя на науката, а продължи с бурните приключения и печеленето на пари по света без особени скрупули. Може и да е бил с бели дрехи на бели кораби, но със сигурност беше и по руските и българските психиатрии и по затворите на няколко страни...)
- Как да се отърва от всичко това, което започнах?
  Елма не отговаря.
  Въпрос на Таня, който не е записан.

 - Таня, на практика всичко ще тръгне по мед и масло, щом се върнеш, понеже имаш пионерска мисия: първата рускиня със Словото на Елма! Ти ще станеш такъв център, че няма да имаш време и да спиш...
- Слава Богу! – казва Таня.
- Засега това.
-  Какво ми е на очите? - пита Ю.
- Чистотата на новата раса започва да изменя не само мисленето, но и вътрешните органи и системи. Твоите проблеми са не само назидателни за рода ти, но и с още две мисии: поемане товара на народа ти, но и променяне на лобните центрове, според плана на Природата за измененията в мозъка при човека от шестата раса. Тези промени сега се наблюдават на много места при много хора. Преустройването на органите с поява на нови центрове и жлези на този етап е болезнено и съпроводено с реални болести. Преустройство става навсякъде!
Въпрос: Трябва ли да се лекуват?
- Природолечение и духовно лечение – да; медикаменти – не! Ако някой трябва да вземе влака на обяд, а го вържат да замине вечерта, печели "правостоящ" в коридора, вместо в първа класа... Бог знае как да лекува, понеже има известен опит и в тая област... А ако Неговото Лечение прилича на болест и вземане на обедния влак в първа класа, това лично Него не Го вълнува.Организмът и душата сами трябва да се справят с всичко, ако човек е потънал в чисти обятия - под звездите, на чист въздух и на слънце.
(Попитано е за свободната воля на някого си.)
- Свободен Льольо няма свободна воля...
Е. – За Школата, в която съм попаднала...
- В такава Школа се приема мома чевръста, тънка в кръста... Бялата Магия идва сама, след проумяването на една формула: "Любовта е да се сетиш". Какво е нужно на къщата, какво е нужно на градината, какво е нужно на ближния...
З. – "Иисула – сестрата на Иисуса". (Иска да се говори на тази тема... Елма наистина скоро изпълнява молбата й и диктува такова осияние – б.п.)
Д. – Докога ще бъдем в Родопите?

-Тази година по-често, но не постоянно. По възможност, все да има поне по двама души тука, дори и за кратко - но само по възможност. Инак Родопите са благодатни през септември и през всички дни под влиянието на Луната. (Под "тази година" Елма има предвид календарната година – б.п.)
- За Ф?
-Той е древен елински маг и виден френски окултист. Книгите му и досега се четат навсякъде. Наистина, можете да му се доверите, въпреки странностите му; обаче обвързване на сърцата – само ако го чувствате. С него – никакви компромиси, понеже самият той е много чувствителен и не трябва да преживява повече опери.
- Да го запознаем ли със Словото?
- Като имате Слово пред себе си, нека той сам да посегне. Никога не тикайте Слово в ръцете на никого! При първото му просветление относно Новото Слово, при него могат да станат големи промени. Предстои му Второто Посвещение! Той е блестящ в предишните, но смирението не е лесна работа.
- Кой е старецът с бялата брада, който му се явява?
- Не Ме наричайте “старец”, защото не можете да Ме настигнете!...
- Коя е "звездата", която слиза пред него, и той може да я движи по небето?..

-"Старецът" също си имаше такава и я приземяваше зад салона... Ще има да видите още чудеса около него (Ф.), но когато езичникът стане християнин, тези неща ще престанат. (При отиването на Д. при него, те намаляват.)Защото Любовта е достатъчна. Ако Любовта ражда чудеса, тогава ти си в пътя; но никой никога никъде не е видял чудо да роди Любов.
- А как пали и гаси лампите в къщата си, само като си допре ръката?..

- Пръстенът, пръстенът – той знае за какво става дума!... Ако си премълчи, това не значи, че не работи с пръстена... Още в Египет се правеха какви ли не фокуси. Има технически фокуси, има окултни фокуси, има и... фокуси на "Братството"... Един от фокусите на "Братството" е да спиш и да ядеш, без да работиш... Извършва се с голям успех, ако има кой да носи и меси...
- Каква е звездата над къщата в С.?
- Има едно такова понятие – "изпитание границите на праведността". Когато някой дава, но ти не се изменяш според неговия търг, той престава да дава... Ако добротата е доброта при всички обстоятелства, то тя е доброта. Същото важи и за гостоприемството. Пръстенът и звездата са тясно свързани...
- Аз ще му го взема!...(Д.)
- Не пипай пръстена, понеже ще видиш звяра!
Кой тупурка в къщата му?..
- Щом ти се живее в такава къща – живей си. Още опит ще се добие...
-Това ми харесва! – възкликва Д.
- Няма винаги да ти харесва толкова много...
Д. – Защо, все пак, трябва да живея там?
- Защото, ако го спечелим, печели цял народ, а ако го загубим, губиш само ти...
Няма да загубим!
-Аз лично никога не губя - и ако ти си повече с Мен, отколкото с него, няма да загубиш.
- Той там има един черен триъгълник...
-Боядисай му триъгълника син и после гледай реакция...
Реплика на приятел към Д.: - Да не те изгони...
- Ако я изгони – губи.
- Какво значи сънуваният от Ф. телефонен номер на непознат - и такъв наистина се обажда? Защо Ф. праща Д. при него?...
  Елма пее:
-  Сънища-а, сънища-а-а... - и "намига"...
Защо той дава пророчества, които може да "отбиват"?
- Отбивай "пророчествата", не отбивай Пророчествата...
Въпрос на Таня: – Жана ще ми помогне ли в Делото?
Т. е рускиня, на гости в България. Елма отговаря на руски:
- Тебе не нужна помощь Жанки, даже если она тебе хочет помочь. (Продължава на български, обръща се към всички): Не е желателно да живее с нея.
- Да, но тя ми предоставя условия за материално устройване.
Тук Таня е задала въпрос, който не е записан. Елма отговаря:
 - Да, незабавно – ако от този момент нататък не си зададеш този въпрос никога нито в ума, нито в сърцето...
Гр. – Може би да ми разреши да престана с холизациите завинаги или за известно време?

- Волята на всеки е свещена, но по тази причина е свещена и волята на тези, които имат нужда от контакта ти, така че намерù нужното равновесие. Единението чрез тебе е кран: като се отвори – тече. Ако го затвориш за по-дълго време, ще избие отдолу. Даже и да си мислиш     , че са "мистични фантасмагории с услугите на постоянно будно съзнание от илюзорния слой", пак това е по-добро, отколкото всеки друг твой талант... Писателите пият по 15 часа в денонощие, за да им дойде свежа мисъл два пъти в годината, а пък ти Ми излизаш евтино – сега алкохолът е скъп!... (Избухва смях след слушащите...)
Към всички:
-  Признайте си, че ви е по-приятно да слушате холизации, отколкото да четете... Гуляшки...
(Признават си... Нека духът на Андрей Гуляшки ни извини, но и от други си пати – от Ралин, например...)
- Защо днес - на 7 май - идва весел материал? (Понеже Елма бе предупредил да не Го безпокоим на седмо число и при седма вибрация. Иначе е много строг и дава "назидания")

- Понеже след 22 март тази година проблемът отпада. Не че няма тъмни духове, но Аз няма да съм смръщен вече тогава...
- ?
- Царска трапеза се дочаква, но това не е нейна вина.
- ?
- Казал съм, че като отворите крана, той тече...
Вероятно е зададен въпрос, спечелена ли е душата на някого за Бога.
- Всички души са спечелени за Бога. Което не е спечелено за Бога, не е душа...
Д. – За пророчеството на Д. за танца...
-Тц... (Д. е удивена, че точно така й е отговорил нейният професор един път, когато му задала същият въпрос – с “Тц”.)
- Като Ме навиват на една страна – да. Но на другата – не...
(Отговаря така, понеже някои си мислят, че могат да питат Източника безкрайно и те да водят диалога, а не Той.. В смисъл, че някои се мъчат да Го навиват на пръст като синджирче на едната страна, но на другата не се получава...)
 Обяснява още, че чрез бавното диктуване и записване днес се разрежда Присъствието и енергията, за да издържат холизаторът и присъстващите.

СЪДЪРЖАНИЕ
/