Книга 4


17.Х.120(1984)г.
София-Изгрев

ЗА ОПЕРОЛАТА
ЖЛО / ЗГ (Зонúлус)


Ренун е планетата, която ви е най-силна. Носи широк поглед и простор. Положението на Слънцето има силно положително влияние върху живота ви. Носи небесни пространства и космична дълбочина на духа ви. Познанието на необикновеното, огромната жажда за проникване в тайните на универсума - това дава живот на вашия дух. Но не специфичното научно задълбочаване, а онова, което се получава при обмяна с Космоса и неговите творения. Радост и мир имате само при обмяна – и, при това, не каква да е, а претворена в лична интерпретация. Вашата индивидуалност е оригинална във висока степен, носителка на особен финес и чар, можеща да насища Битието с образи на прамъдростта.
Монадата ви е родена преди триста милиарда години на звездата Норам, сега в съзвездието Малка Мечка. Носи на Трите Вселени ласката на щастието, оросяващо полето "брун" с най-странното съчетание от звуци и мисли, което може да роди ултравселенското поле "инх". Това е космическото ви име: Зонúлус. Имайки хартия с това име в себе си, вие ставате непобедим. Но туй не предпазва от собствените непълноти, които обикновено са основната причина за външните неприятности. Все пак, написването на езотеричното име има мощна сила.
Работата ви на тази земя се състои в откриването на онова съчетание от любов и свобода, и творчество и самоусъвършенстване, което ще съдейства за най-пълната проява на тайното ви предназначение. Нека се спрем на него по-подробно.
През полето "инх", ултравселената осиява Битието естетически. А чрез полето "брун", супервселената иска да структурира подреден мисловен свят. Първото се проявява, значи, в микросвета, а второто - в мегасвета. И така, "брун" има космологичен вид като съчетание от светове, а "инх" - като елементарна частица. Цялото - или холивселената - се нуждае от съчетанието на всички части.
 Сега внимавайте много, за да разберете смисъла на вашата задача. Морето от частици "инх" носи красотата за "брун". Това ще рече, че творчеството на нови, могъщи стойности, извиращи от индивида, може да предизвика красота, подреденост, в цели звездни и галактични системи. Полето "инх" съчетава звуците и мислите в песента, ораторията, кантатата, месата, но също и в ултрамодерната опера, която наричаме "космична". Обаче композирането у вас, на Земята, не е стигнало още до спонтанното звукоизвличане от органа на космичната оркестрола, който представлява съвършен био-психичен синтезайзър, с мощност, неизмеримо по-голяма от всички оркестри на Земята, взети заедно.
Когато Тот - или Бог Отец - твори, Той свири, импровизира върху окестролата на някое свое човешко създание, и от величествената симфония, която зазвучава в Битието, започват да се организират светове, слънца, системи, цели звездни острови и вселени. Фактически, оркестролата е орган с всички тонове на Битието и всички възможни и неочаквани тембри на ултрасвелената. Микросветът пее: електроните пеят, протоните пеят, неутроните пеят - но оркестролата може да усилва техните гласове и да ги композира. За това не са нужни теоретически познания. “Компютърът”, от друга страна, даден ви на разположение, може да внася поетическо и логическо съдържание. Всичко това се извършва спонтанно, когато човек не ограничава ничия проява на Духа в себе си или извън себе си.


При нормални условия, Космичният Човек не пише и не композира чрез външни инструменти, а просто се отдава на гласа и ръката на Тот, да пее и свири в душата му. На практика, това се получава когато човек не ограничава сърцето си, нито душата си, да обменя Любов, Мъдрост и Истина с всяко същество, което има нужда от него.
Обаче, внимавайте!  Това е математическо изложение на принципа на оркестролата. По нямане на друга дума, я наричам така. "Оперола" - би била още по-близка до възможностите на този ви удивителен музикален инструмент вътре във вас - защото той съчетава вокалното с инструменталното пеене. А "математическо" нарекох изложението, защото всяка дума, всяка буквичка в него е на строго определеното ú място - място във формула. Затова обръщам сериозно внимание да не пренебрегвате и изхвърляте от горния текст члена на формулата: "…с всяко същество, което има нужда от него".
Страхотният провал на елохима Сатанаил стана именно поради изпускането на тази "нищожна" част от уравнението на Новата Вселена, когато той мислеше, че вече е съставил съвършеният ú алгоритъм. Той създаде човешки вид, знаен под името "Ева", в който "оркестролата" ("оперолата") не действа, освен в ограничен капацитет, и то само при включване към определен обект. Този свещен принцип е фундаментален, но той не дава дефект в Битието, само когато ритмично или ситуационно се съчетава с любовта към всички и отклика на всечия нужда. През вековете, мъжът е търсил път към такъв алгоритъм, защото Сатанаил не успя да го порази до такава степен, както стори това с партньорката му. Монофиксационният егоизъм и, съответно, ревността, можаха да провалят само за броени хилядолетия цвета на Божието творение.
Сега обяснявам по-достъпно началната формула в този текст за вашето естество. Лицето на Бога, което представлявате вие под името "Зонилус", има да извлича от "оперолата" Си ония инструментално-вокални шедьоври, които ще оросят света на звездите с ласката на щастието. Щастието - това е функцията на красотата на Земята! Съвсем не е задължително това да се превръща във външна композиторска изява - то ще е нещо прекрасно, но само ако дойде като вътрешен импулс. Тот свири върху своя най-съвършен инструмент и пее в душата ви, най-вече когато вие не спирате импулса на Любовта на Трите полета едновременно.
Не случайно пети дом, в който е вашата Глава на Дракона, е дом на творчеството, бащинството и удоволствията. Удоволствието не е нещо лошо - то е първият акт и отглас на Божественото в съществата, изразяващ основната заповед на Библията. Само че там не е изяснено, че "плоденето" и "размножаването" не значи непременно само раждане на физически деца, а значи, преди всичко, раждане на звезди, елементарни частици и нови монади в Битието. А това става, само когато не отблъскваме желанието на Тот за творчество, бащинство или блаженство (удоволствие). Тезата "Убий всяко желание" иде от ХІ дом, когато там Сатаната (Опашката на Дракона) е на трон.    

СЪДЪРЖАНИЕ
/