Книга 21


22.IV.130(1994)
София - Изгрев

ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ БРЕМЕННОСТ
И ЗА АБОРТИТЕ
17,05

- Престъпление ли е предпазването от забременяване на жените до 28 г.? И все пак, не съществуват ли Божествени методи за предпазване, след като любовта е неизбежна и не­обходима?

- Новият човек припарва в Новата Вселена само със сродна душа, с никой друг! На практика обаче тази среща на Земята е много рядка. Затова Новият Човек не се тревожи какво ще стане при забременя­ване дори и в най-ранна възраст, тъй като ражда­нето на дете от сродни души е най-желано от всички разумни същества на Трите вселени, така че основ­ното правило за календарната възраст там отпада.
Съчетаването на сродни души на Земята като мъж и жена е нещо тъй плодотворно и прекрасно, че никаква друга форма на любовта - на природната, ду­ховната или Божествената връзка с Бога - не е по-съвършена. Тъй като всички разумни същества на Битието се съединяват в мига на сливането и пре­ливат своето могъщество в младата двойка, то, ако тази двойка е от сродни души, съвършено отпада проблемът с календарната възраст.
Сега вие съвсем справедливо питате: а какво да правят несродните или по-малко сродните? Нима е угодно Богу пред Лицето Му да се извършват такива ужасни сривове на човешкия род по причина на непъл­ноценната полова връзка? Не е ли по-божествено, наистина, да ни се дадат отгоре методи за ограни­чаване на раждаемостта в случаите на опасност за наследствеността или невъзможност за отглеждане и възпитаване на децата в нормални условия?
Първо, пропадналото човечество от Старата Вселена не е под прекия поглед на Отца Ми, тъй като то не се интересува от Него. Това не значи, че Той не обича Своите деца и не би искал те да живеят правилно и щастливо, но означава, че плодовете на дяволските религии и цивилизации трябва да бъдат изпитани в цялата им отровност и горчивина.
Може да ви изглежда строго, но повтарям: съвършено не­възможно е, не е било никога и никога няма да се случи, невинно същество да пострада! При това, вие знаете, че вината се дели на два вида: поради ак­тивно непослушание или съдействие на злото, и по­ради незнание. И в двата случая природните послед­ствия, социалните страдания и нещастия са единс­твеният метод засега съществата да осъзнаят ви­ната си. Същество, неполучило опит на собствения си гръб, вечно ще повтаря греха и грешката си, и при това ще счита себе си за напълно право. Още по-лошо - ще разпространява примера си пред други не­вежи или престъпващи закона. Ето защо, колкото и да горчи на самия Бог, Той стоварва последствията върху гърба на престъпващите закона на съвършен­ството. Ако 7 прераждания си се родил инвалид, про­сяк или луд, то през осмото няма да престъпиш така лесно прага на Закона. Седем прераждания след това ти ще пееш псалми, ще се вреш по пещерите и ма­настирите, ще избикаляш издалеко противополож­ния пол и ще допуснеш сърдечна и интимна връзка не на 28, а на 58 години...
Вие сега питате: "Ама, все пак, животът трябва да върви. По-добре с несродни, но с любов, отколкото да чакаш тоя, дето духа - я се явил, я не се явил..." – Точно така, напълно прави сте. Все пак, любовта трябва да протича, макар и през криви вади, на порои и бури, на ситни дъждове, от­колкото да я няма. Това е Любов - сродна, несродна, та и между врагове – цялата история на Вселената е пълна с песента на Любовта! Без нея идва пъкълът, адът, сушата, а това е смъртта. Водата си про­карва път навсякъде, тя не се спира никога, дори и когато пред нея е канал, пропаст.
Велика е силата на сродната Любов, но несрод­ната е много по-често до любовта, защото срод­ните обикновено се затварят вкъщи или в някое изб­рано общество, а на несродния ти ще дадеш. Да не мислите, че сте кой знае колко сродни на Небесния Отец, на Съвършения Му Син в тоя си пропаднал вид? И все пак, Ние се накланяме към вас, запушваме си носа, приемаме ви такива, каквито сте, за да може тъмнината да се разпръсва, да можете да се разви­вате. Така и вие не се плашете чак толкова от по-малко сродните души, тъй като те са души - не са мукави. Плашèте се от мукавите - от тях бягайте като от огън и именно с тях не преминавайте опас­ната граница да създавате хибриди.
Сега ще ви кажа нещо, което би прозвучало в пъ­лен разрез с всичко, което съм говорил досега от­носно тежките последствия от предпазването от забременяване и ужасната карма на аборта. Това важи в най-пълна сила, ако става дума за прекъсване на тока или плодозреенето между сродни души. Да не се стигне до пълно преживяване, напълно естест­вено, без никакви предпазни мерки, между сродни души, независимо от възрастта им на Земята - това е не само жалко, но и последствията са негативни през вековете. Да се предпазиш от плода на такава любов, от възможния плод, когато сте били тъй близко - това е наистина печално и не се наказва - по­неже Бог никога не наказва, - но свършва с тежки въз­дишки и трагедии в течение на хилядолетията. Нео­цененото сродство, неразпознаването, незачева­нето при всички обстоятелства при наличие на сродна душа на Земята, с която вече сте се запоз­нали - това дава по-дълбоки и неутешими страдания в бъдеще, отколкото най-тежката карма на най-тежкото съзнателно престъпление. Просто вие не сте се качили на експреса, който отива направо в Божествената Страна без всякаква спирка, а сте предпочели да се качвате по разни пътнически и то­варни влакове, които ще ви забавят еволюцията с милиони години. Вие неизбежно ще служите на тре­токласните и второкласни пътници, на машинисти, стрелочници, кондуктори и миячи. За това Небето ще ви бъде благодарно, защото и тия същества имат нужда от внимание, и между тях има безсмър­тни души, но просто ще стигнете до Божествената Страна след 300 милиона, а не след 3 години.

Сега ви казвам най-неочакваното: бременност от адски дух, адско механическо човекоподобие, трябва да бъде прекъсната при всички случаи! Аз не считам за карма хвърлянето на адска машина в пропастта, ако тя вече цъка във влака. Прекъсването на бремен­ност по всички природни и хирургически начини, ако трябва и с магически, при зачеване в алкохолно със­тояние или с някой душевноболен или маниак, пълен егоист, деспот, никаквец - това се заплаща по кос­мическите тарифи, няма начин да не бъде запла­тено, но смекчаващите вината обстоятелства на­маляват присъдата значително.

Предпазване от забременяване по окултни, бèли магически, природни и дори механични начини, когато сте с несродни или по-малко сродни души, се заплаща по кармическите тарифи, но сравнително по-малко, отколкото ако се роди такова дете, което ще уве­личи числото на обикновените хора на Земята. По-тежка е присъдата, ако предпазването е станало с химически или други увреждащи средства.

Аз съм за високия идеал, но съм същевременно и пълен реалист и нямам намерение да спъвам вашите опити. Правете опитите си и гледайте от кои опити ставате по-млади, по-красиви, по-разумни и по-добри. Ако сте се предпазили от раждане и сте станали по-съвършени и прекрасни, без да увредите нито природата, нито ближния, нито себе си - та­кова предпазване е етично и се плаща почти симво­лически.

Казвам: има съвсем прости билкови тайни и аст­рологически положения, при които страховете ви могат да отпаднат напълно. Но Аз ще оставя да ги намерите в народната медицина и в опита на све­товната астрология и кабала, тъй като те са на­пълно известни. Ако Аз сега ви ги кажа, ще поощря и преразхода на космична енергия и ще трябва сам да платя за това на Баща Си.

СЪДЪРЖАНИЕ
/