Книга 22

Из Дневник 131.2

9.III.131(1995)г. 10,25ч. В мига, когато имам импулс да се обадя на Нели и Димитър от Търново, ми се обажда самата тя. Разказва: когато правили опита със Сириус през януари, Жорко, който е само 2-годишен, също много харесал малиновия сок, но пиел само в Слънчев и Венерин час по вътрешен усет – без да са му казали и без те да започват първи. А нали всеки ден тези часове са по различно време? В резултат на това, детето развило голяма духовна чувствителност и започнало да сънува странни сънища, пълни със слънца и огньове. Един ден на площада почнал да прегръща майка си и казал сериозно: "Бог е Любов!". Последвали големи вълнения и плачове...

СЪДЪРЖАНИЕ
/