Книга 25


7.ХІІ.131(1995)
Бургас - Изгрев


ИЗБИРАЙ !
12,01ч.

- Учителю, усещам, че искаш да кажеш нещо на някого, но не е ли по-добре пак първо с отваряне на беседи?

12,04ч.

"Питам го: "Защо изскачат тия риби? " - "А, оставú ги, те са много проклети!" - "Защо са проклети?" - Че не остават в неговата мрежа... Те предчувстват, че той ги води към брега, дето ги очаква смърт, и затова в тях се заражда желание да не се завират в мрежата, а да излязат вън от нея и хайде пак в морето! Такива мрежи съществуват и в света. И вие някой път попадате в такива мрежи. Какво трябва да правите, ако попаднете в такава? - Вие имате сили да изскочите из мрежа-та, рибарят няма сила да ви хване. Още повече, вие сте в своята среда и сте господар на тази среда. Излезеш ли обаче на брега на морето - ти си в ръцете му, той е господар! Ня­кои хора казват, че има изключение от това положение. - Изключение има, докато още не си излязъл на брега… Пипне ли ви веднъж рибарят със своята ръка, мъчно можеш да се спасиш. Във водата ли си още, докато той те заобикаля със своята мрежа - както тези 200-300 риби, - гледай да измениш своето състояние." (Том "Разумният Живот", стр. 168, 6.І.1924)

12,26ч.

 - Обичайте се без да се обвързвате.
Ако попаднеш на рибар, ловец или касапин - бягай през глава, бягай като луд, докато още можеш да избягаш. Но посади ли те Божествен градинар, може да не трепериш толкова силно от чувства, но няма да трепериш и от страх. При това, ще родиш сладки, уханни плодове. Избирай!

СЪДЪРЖАНИЕ
/