Книга 26


3.XI.132(1996)
Велико Търново

ИСТИНСКОТО СПАСЕНИЕ

- Може ли да се разтълкуват два съня и да се отговори на един въпрос? Почти по едно и също време двама души сънуваме сънища, които, може би, са символично свързани. Първият се озовал насън отново в салона на Изгрева, в който е бил стотици пъти като малък и няколко пъти - когато салонът е бил вече запуснат и полуразрушен по вина на властите. Сега, още първата нощ в Търново, той вижда насън същия салон, но вече съвсем рухнал, с изгнили дъски и избити прозорци и с 5-6 стърчащи дъски от втория етаж, точно където е била стаята на Учителя. Картината е печална, настроението – много подтиснато. Изведнъж той усеща, че не иска в живота повече нищо друго, освен да се изкатери до тези дъски, да се свие там в спалния си чувал и да спи, да спи, да спи - до края на живота си… В един момент обаче, преди да е изпълнил това си желание, той вижда как изведнъж едната стена изчезва и от нея продължава, в дълбочина, гигантски салон или нещо като ресторант, луксозна трапезария. Стотици маси, с белоснежни покривки и подредени прибори, чинии и пр., очакват посетители.


Автентичните фотографии от дадено време и място имат значение – те са един от коридорите за проникване в миналото и директно наблюдаване и преживявяне на описаното.

Другият сън, на другия приятел: подаряват му огромно количество грозде, с предупреждението, че не е много качествено, но да си подбере само годното. Много ясно този приятел сънува, че бялото грозде, едро и красиво, всичкото е развалено, а черното е с огромни, здрави, лъскави зърна - и е толкова много, че той започва да пълни един чувал, а наум вече си представя как веднага след като го отнесе, ще го сложи в красиви стъклени, прозрачни фруктиери - и всички ще се съберат да го ядат. Този сън идва след няколко дни, без сънувалата го да знае за съня на другия човек. Не означава ли това поредно "съвпадение", че отдалечаването на тези двама работници е само временно, поради някаква конкретна задача в момента - и че после пак заедно трябва да посрещат гостите в новооткритата трапезария на Учителя?
11,25ч.
- Тези два съня са наистина "ножът и ножницата" в един и същи Божествен план. Скитането по съмнителни чужди къщи и вили, колкото и да са разположени хората, винаги свършват с фалит, с учтиво или неучтиво изгонване. Никой още не е примрял да спасява същината на душата си и живота, космическия живот на своите деца и близки, та да вземе да ви подари тайно някой свой имот… Всички подаяния са условни: ще влезеш, ама няма да правиш това и това…
Пътят на Посветените включва кратките гостувания, ала по-дългото задържане напряга чувството за собственост и владичество и прави отношенията опънати. Не случайно в Москва пуснахме с вас обявата, че се търси поне един християнин в Русия, който да дари имота си, без да припарва сам повече в него и без да се знае кой е дарителят. Ето какво значи християнин! Всички останали полусделки и полуобещания са дим, празни приказки, пушек от преизподнята. Щом някой още включва себе си в сметката, пиши го свършен - няма какво да Ми говори за ученичество. Ученикът, Христовият брат или сестра, са подарили сърцето си на Бога, а имотите си - на Посветените, с изключение на наследствените части, които се падат, по закон човешки и закон Божи, на децата. Щом сте осигурили децата си пребогато, така че да имат повече от другите, ако е възможно, останалото ученикът раздава 100% на някой Посветен - персонално, а не на разни съмнителни общества, църкви и братски съвети. (Трябва по-подробно да се пита Елма какво значи това и как се прилага конкретно, тъй като Посветените от Бялата Ложа не приемат нито легитимирани дарения, нито оформяне на нотариални актове на тяхно име - инак Космосът затваря вратите си за тях. Дори и от личните си имоти се отказват, за да нямат документ за собственост. Може би "персоналното" даряване в случая е устно и за определен срок? - б.д.)
На практика, това остава имот на Новата Вселена, Новото Човечество, който не се предава по наследство. Посветеният може да си ти сам и да няма нужда да го даваш на друг Посветен, ако си сигурен, че никой никога няма да узнае, че е юридически твоя собственост; и ако ползваш този имот по ред, по списък или по жребий, на общо основание с другите от определена дванадесеторка. Нищо не ти пречи предварително да си отделиш парче земя на друго място, където да си имаш собствено убежище, понеже това е свещена територия на монадата - там човек трябва да се крие всеки път, когато има нужда от пълна самота или уединение с някой по-близък. Това са закони на Живота, на Новия Живот - и никой няма право да ги нарушава. Притежаващите по-големи земни участъци трябва да предвидят парцели на по-отдалечени места, където да се построят къщички за приятели, в които те да бъдат сами. Общата земя тогава ще бъде за общи братски цели – трапезария, салон, библиотека и пр. Отделните къщички обаче трябва да бъдат на километри!
Друг е въпросът обаче, когато имате гости или повече кандидати. Тогава Посветените отстъпват замалко своите къщички и се събират в общите спални и трапезарии, каквито имаше доскоро по хижите на народите с искра Божия. Това, което може да се получи на дървени нарове в една славянска хижа в планината, в определени дни в седмицата и при определени аспекти, не е постижимо за никой западен Посветен и за никой индийски йога!
Периодичната смяна на собствената къщичка също е метод за попадане в нови вселени. Същевременно трябва да се помни, че има Посветени, които не трябва да сменят дома си през цяло едно прераждане, защото пускат мюонен корен към центъра на Земята. Така че самодейност по тези въпроси е крайно опасна и пропаганда или внушения кое е “единствено правилното” се наказват със смърт!
Ето защо, казвам: Посветените могат да работят и по двама, ако това не пречи на общия живот и на индивидуалната еволюция: "Двама", в Божествен смисъл, са същества, периодично оставащи насаме, за да не се разпадне привличането. Щом по вина на някой от двамата някоя търсеща душа не е лишена от благото, което ú е определено, то тези двама могат да си бъдат най-близки, на практика, вечно. Има специални двойки, които никога не се разделят и физически, но това е рядко явление в Битието и такива постигат безсмъртие само при спазването на строго определен режим.

12,10ч.
 - Какви са правилата за разпространението на личните послания (Ж.Л.О.) и няма ли опасност от несвещено, светотатствено тълкуване и долнопробни разговори във връзка с някои от тях? Няма ли опасност за "бистрещите" лични осияния по такъв начин и за самите адресати на осиянията? Не е ли разрешено, в отделни случаи, някои лични послания да не се разпространяват и даже да не бъдат в архива?

12,12ч.
 - Всяко Ж.Л.О. може да бъде и “жило”... След получаване на лично осияние, Пчелите умират още при първия си опит да ужилят някого, а Осùте - не. Който жили и не умира - оса е. Който жили и умира – пчела е. Това е още един начин да разпознавате съществата с искра Божия. И пчелите, и осите, са си намясто в Божествената градина.
Що се отнася до отношението към личните осияния, законите са същите, както и при общите: слово, произнесено против Христа се опрощава, но слово, произнесено срещу Духа, носи смърт! В личните послания съм давал много имена и много сведения, но когато засегнете свързаните с Духа чрез непочтителни или отрицателни приказки, по-добре не се надявайте на пощада.

По правило, личните осияния трябва да са достъпни на всички поради познанието, скрито в тях. Те са тройно и седморно защитени, така че няма опасност за самите души, на които са дадени, даже и при некодирани имена и обстоятелства. Замразяване на лични осияния вкъщи или в архива се наказва според кармическия закон. Единственото, което имате право, е да се откажете предварително и да изгубите благословението по този начин; или да кодирате обстоятелства и лични имена. Промяна на имената, които Ние съобщаваме, не се разрешава. Оставете зевзеците и зулумаджиите да се пържат в собственото си масло. Хула или подигравка, майтап със Словото се допуска, но с цената на големи неприятности в живота ви. Засегнете ли обаче Духа - свършени сте! А в личните осияния често говорим за монадата, за Духа на Бога, посян в дадено време и пространство и изникнал като отделно същество, което си въобразява, че е самото то. Тази илюзия помага на духовете да растат със свободна воля и да развиват смирение или временна гордост, тщеславие, самонадеяност, за да получат своите уроци; но, в края на краищата, всеки от вас разбира, че е самият Бог.

Та възможно ли е тогава Бог да се отнася с пренебрежение и с подигравка към самия Себе Си? Когато се научите да благоговеете пред себе си във всяко отделно Божествено същество, временно различно от вас, и да отдавате в пълна мяра - всеки всекиму - право, свобода, обич и любов, тогава ще дойде Царството Божие на Небето и на Земята! Докато мислите, че сте отделни, пътищата ви ще се раз-минават, косите ви ще побеляват, зъбите ви ще опадват…

12,45ч.
 - Големи и скъпи строителни работи, при предстоящите промени, дори и да имате възможност, не предприемайте. Големи и скъпи апартаменти и къщи не купувайте. Всичко това скоро ще ви излезне през носа - ако още го имате… От години Небето ви съветва да подсигурите леки, едноетажни и непретенциозни къщички, за да оцелеете. Вие обаче четете беседите и осиянията - и пак си правите каквото знаете. Наистина, когото трябва, ще спасим и под тухлите и бетоните, но истинското спасение е във вярата - да направиш смирено това, което сам Бог те съветва. Не остана още много време! Продавайте апартаментите и купувайте сглобяеми къщички.

Същевременно, не коря несмелите, които нямат размаха на ученика и се тътрят по примера на смъртните. В края на краищата, не се знае кое е по-добро: дали да оцелееш без близки и приятели - или да си отидеш с тях в Новата Родина. Животът на Земята в първите месеци и години няма да е много лесен. Препоръчвам даже повечето да не продавате жилищата си, понеже навън, под небесния покрив, пак мно-зина няма да издържат. И голям ли келепир ще е за вселената, ако със сегашните си физиономии взèмете, че оцелеете физически?... Това ще направят - и правят преди всичко - представителите на левия път, които си имат средства и бункери за физическо оцеляване при всички условия.

Хайде по-весело - и да става каквото ще! Имайте предвид, че и сглобяемите ви къщички, повечето, няма да издържат - и там ще има проблеми, ако не знаете как да ги построите херметично и с пластични връзки.

Оцеляването е Божествено понятие. Да оцелееш, значи да станеш цял. А човек може да стане цял и в ада, и при избухване на цялата вселена! Обратно: дори и в рая да си, щом престанеш да бъдеш цял и пожелаеш някоя част само за себе си, политаш надолу с главата.

Попитайте най-мъдрите - те предпочитат да останат на мястото си и там да търсят път към своето спасение. Над мъдрите са добрите - те пък помагат да се спасят други. Ето защо, спасете – първо духовно, а ако потрябва и физически - съществата, които мислите, че са ония, кротките; а за себе си не берете грижа. Има Един, Който и в ада е в рая. Вземете пример от Него. Ноевият ковчег не е пространствен, той е психически. Щом раздаваш свобода и любов, ти си спасен; изискваш ли ги - Бог да ти е на помощ…
 13,05ч
7.ХІ.132г., 5 ч.сутринта

Свободата не се изисква; човек сам си я взима.

СЪДЪРЖАНИЕ
/