Книга 27


27.ХІІ.132(1996)
Бургас – Изгрев

КУПЕНО, РОДЕНО И НОВОРОДЕНО

 Наскоро, по пътя към една спирка в София, се случи следното. Една майка вървеше с двегодишно момиченце по улицата и детето я питаше: "Мамо, вие да не сте ме купували?" - "Защо?" - "Ами защо ми викаш така?"...
Не е ли това подходящо подадена тема за осияние от самия живот - Великото Училище на Живота?...

9,35ч.
- Мнозина не знаят, че продаването и купуването са основата на оскъдността. Изобилието се отличава с щедрост, липса на умисъл или страх.
Продаване и купуване не са винаги адско нещо. Щом продаваш или купуваш за ближния, за децата си, ти си от духовния свят. Тъй се оправдават в Съдния Ден и ония, които са си продавали труда, способностите си. Ако продаваш и купуваш за неближния, ти си вече на прага на Царството Божие. Престанеш ли обаче със всякакво продаване и купуване, не след дълго ще се озовеш в рая. Не след дълго – понеже трябва да се плати за продажбите и покупките досега.
И наистина, купеното не се цени колкото роденото. Само че не всички родени деца са некупени. Щом си си купил някого или си се продал и от това се раждат деца, към тях също се отнасяш като към стока. Ще им викаш, ще ти орат и копаят, няма да им оставиш жилището си и да излезеш на палатка; няма да им даваш полагаемото до пълнолетието. (До навършени 28 години – б.х.)
Щом двама си допадат астрално и нямат повече сергия за другите, те също са се купили. Стокота, която наплождат, също ще продава вярност за сигурност. И да не си викнат нито веднъж през живота, челата им не могат да порастат нагоре и встрани.
10,05ч

СЪДЪРЖАНИЕ
/