Книга 5

4.ІІІ.121(1985)г.
София – Изгрев

МАЛКИЯТ МИХАИЛ

ЖЛО.МВП


         
          Тази душа пращам Аз, както предупредих и уточних. Това е алохим, останал в резервите на Битието, почти нямащ планетен опит. Приемете го такъв, какъвто е. В никакъв случай не се опитвайте да го възпитавате и ограничавате. Колкото по-малко се опитвате, толкова по-мил ще става. Пращам ви обаче чрез него съкровище на тотвселената, каквото досега още не е давано на Земята. Приемете молбата Ми да се нарече Михаил. С това име той ще може най-добре да се справя с проблемите и да свърши работата си, за която ви идва на гости. Съкратеното му название е Милко, Милчо, Милченце и т.н., се приема като най-добрият начин за красиво уравновесяване на смелостта и устрема, с който се раждат алохимите. Това са вече неща, които ще правите по вътрешен усет.

СЪДЪРЖАНИЕ
/